GDPR-information

Den 25 maj 2018  ersätts den svenska personuppgiftslagen PUL med GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en ny EU-förordning som i många delar liknar PUL men där kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps. Detta ger positiva effekter på den personliga integriteten och förändrar hur vi som förening samlar in och behandlar våra medlemmars personuppgifter.

Vid tecknandet av ditt medlemskap i ASLS förs dina uppgifter in i vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska Simförbundet, registrering i simidrottsdatabasen Octo, i kontakt med idrottförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel ekonomiskt stöd. Vissa personuppgifter kan också publiceras och arkiveras i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Du kan när som helst begära tillgång till vårt innehav av dina personuppgifter, rätta dessa, begränsa eller invända mot behandlingen. Kontakta då ASLS styrelse.

Mer information om hur föreningen jobbar med GDPR finns på vår hemsida Medlemsinfo

Vänliga Hälsningar

Styrelsen i Alingsås Sim och Livräddningssällskap