Yngre verksamheten

Vi utgår från Svensk Simlinje (utvecklingsstadie 1-3) i vår yngre verksamhet, för mer information kring den:

Svensk Simidrott

Det innebär att vi till en början fokuserar på vattenvana och vattenlek med övningar för att främja tidig inlärning av crawl-liknande rörelser i mag- och ryggläge. Senare läggs även simsättet bröstsim till.

Minisim (2-4 år) Vattenvana och vattenlek (med föräldrar)

Baddaren (4-5 år) Vattenvana och vattenlek  (med föräldrar) övningar som leder till frisim

Sköldpaddan (5 år) Vattenvana och vattenlek (utan föräldrar) övningar som främjar frisim och ryggsim

Pingvin (6-7 år) Vattenlek övningar som främjar frisim och ryggsim. Mål simma 10 m efter 2 terminer.

Silverfisk (6-8 år) Vattenövningar som främjar frisim och ryggsim, vi börjar så smått med bröstsim.

Guldfisk (7-9 år) Stora bassängen Vattenövningar som utvecklar simtekniken i bröstsim ryggsim och frisim.

Hajen (7-9 år) (Brons och silver) Stora bassängen  Teknikskola för att utveckla simtekniken.

I vår indelning av grupper ser vi inte bara till ett barns ålder i antal år utan också till fysisk mognad när barnet deltar i vår verksamhet.

Allt för att ge ert barn de bästa förutsättningar för simkunnighet.

Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium.

Därigenom kan barnets fysiska och psykosociala/mentala kapaciteter utvecklas optimalt. Simlinjen utgör grunden och utgångspunkten för all simtränarutbildning inom Svensk Simidrott.