Yngre verksamheten

Vi utgår från Svensk Simlinje (utvecklingsstadie 1-3) i vår yngre verksamhet, för mer information kring den:

Svensk Simidrott

Vi följer Svensk Simidrott och utgår från Svensk Simlinje (utvecklingsstadie 1-3) i vår yngre verksamhet. Detta innebär att vi inledningsvis fokuserar på att bygga vattenvana och främja lekfullhet i vattnet samtidigt som vi introducerar grundläggande simrörelser som liknar crawl i både mage- och ryggläge. Senare introduceras också bröstsimmet.

Här är en översikt över våra olika grupper och deras fokus:

  • Minisim (2-4 år): Här ligger tonvikten på att skapa en trygg miljö för vattenvana och lek, med föräldrarnas närvaro.
  • Baddaren (4-5 år): Lek och vattenvana fortsätter att utvecklas med föräldrarnas stöd, med övningar som gradvis introducerar frisim.
  • Sköldpaddan (5 år): Här tar barnen sina första steg mot självständighet i vattnet med övningar som främjar både frisim och ryggsim.
  • Pingvin (6-7 år): Fokus ligger på lekfulla övningar som förbereder för längre simsträckor. Målet är att simma 10 meter efter 2 terminer.
  • Silverfisk (6-8 år): Barnen utvecklar sin teknik i frisim och ryggsim, samtidigt som de introduceras till bröstsim.
  • Guldfisk (7-10 år): Här flyttas träningen till stora bassängen och barnen fortsätter att utveckla sin simteknik i bröstsim, ryggsim och frisim.
  • Hajen (8-12 år): För de som vill fördjupa sin teknik erbjuder vi brons- och silverskolor i stora bassängen, där fokus ligger på att finslipa simtekniken.

Oavsett ålder och nivå finns det en plats för dig att utvecklas och ha roligt med simning hos oss på Alingsås sim & livräddningssällskap!

I vår indelning av grupper ser vi inte bara till ett barns ålder i antal år utan också till fysisk mognad när barnet deltar i vår verksamhet. Allt för att ge ert barn de bästa förutsättningar för simkunnighet. Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan barnets fysiska och psykosociala/mentala kapaciteter utvecklas optimalt. Simlinjen utgör grunden och utgångspunkten för all simtränarutbildning inom Svensk Simidrott.