Babysim

Babysim för barn mellan 3 månader och 2 år

Barnet måste väga minst 4 kg och ha en läkt navel. Barnet badar tillsammans med förälder under ledning av utbildad instruktör. Vi övar grundläggande inlärning för barnet som att hålla andan och ta sig fram korta sträckor under vattnet. Vi övar dessutom ryggflyt och självräddning, samt lär barnet respektera vatten.

Allmänna villkor för babysim hos Alingsås Sim och Livräddningssällskap

  • Anmälan till babysim är bindande.
  • Föreningen har ingen skyldighet att ersätta för inställda tillfällen men kan i mån av plats erbjuda ev. babysim vid annat tillfälle.
  • Kursavgiften gäller för babysim för 8 tillfällen och kan ej förkortas eller förlängas med justerad/reducerad kursavgift till följd.
  • Återbetalning av hela eller delar av kursavgiften sker endast mot uppvisande av läkarintyg eller om ASLS tvingas ställa in en fullständig kurs.
  • Utbildningen sker i grupp och är ej individuellt anpassad.
  • Två vuxna per baby får vara med i vattnet under lektionen.
  • Det är simlärarna som planerar, leder och genomför simlektionerna.